Pokiaľ uvažujete o zavedení alebo využívaní technológie vodného lúča (WJ)

alebo abrazívneho vodného lúča (AWJ), konzultujte túto problmematiku s nami.


Riešili sme napr. aplikáciu AWJ pre materiály:

 
Ponúkame konzultačné služby v oblastiach:
Hardoxové ocele

sklo
Titán a titánové zliatiny

keramika
Výbuchom spájané materiály (Ti + nerez)

drevo
hrubé materiály (oceľ, sklo < 200mm)
syntetický zirkón
Vieme Vám zabezpečiť na vysokej úrovni experimenty potrebné pre overenie

použitia technológie AWJ pre Vaše potreby.
info(at)imslov.sk         www.imslov.sk                                                                                                                                                                                                                                           Copyright © IMSLOV, s.r.o.        Created by 5ko