Ponúkame

  Konštrukčné spracovanie
  konkrétnych projektov

  Implementácia nových
  riešení do existujúcich
  výrobných technológií

  Inovácia strojov a zariadení

  Vývoj a návrh podľa
  požiadaviek zákazníka

  Zabezpečenie technickej
  realizácie v súlade
  s platnými normami
 
info(at)imslov.sk         www.imslov.sk                                                                                                                                                                                                                                           Copyright © IMSLOV, s.r.o.        Created by 5ko