PROFIL
Náš odborný tím disponuje:

25-ročnými skúsenosťami v oblasti technológie čistenia a odmasťovania
  povrchov rôznych kovových i nekovových materiálov

25-ročnými skúsenosťami v oblasti povrchových úprav oceľových
  plechov a oceľových konštrukcií

10-ročnými skúsenosťami v oblasti zahraničného obchodu
  a komplexných služieb v oblasti prieskumu trhu

niekoľkoročnými skúsenosťami v oblasti progresívnych technológií,
  predovšetkým v aplikácii abrazívneho vodného lúča (AWJ)

rovnako dlhoročnými skúsenosťami v konštrukcii a projekcii
  strojov a zariadení

celoživotnými skúsenosťami v oblasti tvorenia a zavádzania
  chránených vzorov, patentov a know-how do praxe
info(at)imslov.sk         www.imslov.sk                                                                                                                                                                                                                                           Copyright © IMSLOV, s.r.o.        Created by 5ko
Aplikácia našich bohatých skúsenosti a našich služieb u Vás

môže byť rozhodujúcim faktorom úspechu pre Váš investičný

plán alebo existujúci výrobný program.