Ponúkame Vám riešenie na mieru v oblasti technológie priemyselného čistenia polotovarov
a výrobkov z rôznych materiálov.


Väčšinou ide o problémy priamo spojené s nákladmi týchto vstupujúcich parametrov:

vysoká koncentrácia chemických roztokov

vysoká teplota kúpeľa

dlhý čas čistenia

nákladnejšia neutralizácia použitých chemických kúpeľov

náročnosť na priestor daná väčším počtom čistiacich vaní

  a zároveň škodlivejšie prostredie vplývajúce na zdravie zamestnancov a životné prostredie.

 
Ponúkame konzultačné služby v oblastiach:
info(at)imslov.sk         www.imslov.sk                                                                                                                                                                                                                                           Copyright © IMSLOV, s.r.o.        Created by 5ko